Ceník

Normostrana (NS) cílového textu je 1800 úhozů včetně mezer. Výpočet v textovém editoru: Nástroje – počet slov – znaky včetně mezer - vydělit 1800. Výsledkem je počet normostran.

Minimální účtovaný objem je 0,5 NS, u soudně ověřených překladů 1 NS. Jsme plátci DPH, ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘEKLAD Z ČEŠTINY DO CIZÍHO JAZYKA A NAOPAK
Jazyk cena v Kč / NS
slovenština 190,-
angličtina, francouzština, němčina, ruština 270,-
italština, polština, španělština 290,-
bulharština, chorvatština, portugalština, rumunština, slovinština, srbština, ukrajinština, maďarština, 350,-
dánština, finština 450,-
SOUDNĚ OVĚŘENÝ PŘEKLAD
Jazyk cena v Kč / NS
angličtina, dánština, francouzština, chorvatština, italština, maďarština, němčina, ruština, rumunština, španělština, ukrajinština + 120,-
další kopie překladu se soudním ověřením 120,-

KOREKTURY
Jazyková korektura (pravopis, gramatika, stylistika)
Jazyk cena v Kč / NS
čeština 70,-
slovenština 90,-
angličtina, francouzština, němčina, ruština 170,-
Předtisková korektura
čeština, slovenština, angličtina, francouzština, němčina, ruština 100,-
PŘÍPLATKY
Příplatky jsou stanoveny za obsahovou náročnost textu, špatnou viditelnost textu a za rychlost.
více jak 6 NS za pracovní den od 10 %
expresní práce přes noc (do 10 NS) + 90 %
expres 12 (max. 6 NS, zadání a odevzdání tentýž den) + 60 %
expres 24 (max. 10 NS) + 25 %


Zaujaly vás ceny? Kontaktujte nás. Rádi pro Vás překlady vyhotovíme.