Spolupráce

V současné době hledáme na pozice externích spolupracovníků zkušené překladatele angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, polštiny v technických i humanitních oborech a soudní překladatele.

Spolupracovníci jsou vybíráni na základě zkušebního překladu, profesního životopisu a souhlasu s podmínkami spolupráce.

Zašlete nám, prosím, Váš profesní životopis a vyplněný dotazník externího překladatele na email: info@prekladatelske-sluby.cz.

Děkujeme za Váš zájem o navázání spolupráce.