Překlady

Překlady v jazycích:

 • angličtina
 • italština
 • ruština
 • bulharština
 • maďarština
 • slovenština
 • dánština
 • němčina
 • slovinština
 • finština
 • polština
 • srbština
 • francouzština
 • portugalština
 • španělština
 • chorvatština
 • rumunština
 • ukrajinština
 • překlad obecných dokumentů (osobní korespondence, vysvědčení, rodné listy atd.)
 • překlady obchodních smluv a korespondence, různých firemních zpráv, zápisů z porad a schůzek, webových prezentací
 • překlady v oborech - právo, ekonomika, technika, IT, průmysl, cestovní ruch, reality, reklama, doprava, logistika, zemědělství, potravinářství, kosmetika, lázeňství a mnoho dalších

Expresní termíny

hodiny

Překlady vyhotovujeme i ve zkrácených termínech. Za tyto jsou považovány práce přes noc (maximálně 10 NS), dodání překladu ještě téhož dne (maximálně 6 NS) nebo do druhého dne. Dodání v expresním termínu je limitováno objemem překladu.

Při práci ve zkrácené lhůtě a při objemu větším než 6 NS za den je účtován příplatek (viz ceník).

Jak objednat překlad

Zakázky můžete zasílat e-mailem kdykoliv, zpracovány budou v pracovních dnech od 8:30 do 17: 00 hodin. V urgentních případech využijte telefonu na kontaktní stránce.

Zakázky zpracováváme v textovém editoru MS Word, v tabulkovém procesoru MS Excel, v programech Acrobat a MS-PowerPoint.


Soudní překlady

Soudní překlady v jazycích:

 • angličtina
 • italština
 • ruština
 • dánština
 • maďarština
 • španělština
 • francouzština
 • němčina
 • ukrajinština
 • chorvatština
 • rumunština

Co je soudní překlad

soudce

Překlad provedený podle zákona č.36/196 Sb., o znalcích a soudních tlumočnících. Překladatel, který text překládá byl v souladu s výše uvedeným zákonem jmenován příslušným krajským soudem.

Ověřený překlad se připojuje k originálnímu textu, je opatřen kulatým razítkem soudního tlumočníka a tlumočnickou doložkou.

Originální dokument může být pro účely soudního překladu i ve formě ověřené kopie. Doporučujeme zajistit si ověřenou kopii u těch dokumentů, které budete v budoucnu potřebovat – rodný list, vysvědčení, certifikáty a další.

Ověřování dokumentů zajišťují notáři, na městských úřadech či na pověřených obcích.

Dokumenty je možné ověřit i nedaleko od naší kanceláře

Zbraslav – ověřování dokumentů

Pokud nemáte čas, můžeme ověření Vašich dokumentů zajistit sami.

Cena

Cena se skládá ze dvou částí, ceny dle ceníku za překlad podle počtu normostran a za soudní ověření podle počtu normostran.

Hotový překlad Vám můžeme i zaslat poštou na dobírku, pak účtujeme poštovné a balné 60,- Kč.
Korektury textů

Jazyková korektura

Jazyková korektura zajistí správnost pravopisu a gramatiky, malých a velkých písmen, interpunkce, překlepů, dvojitých mezer, tvarů slov, předložkových vazeb a dalších gramatických jevů.

Stylistická korektura

Při korektuře stylistiky je zajištěna srozumitelnost a přehlednost textu, čistota stylu, věcná a obsahová správnost.

Předtisková korektura

Předtisková korektura odstraní případné překlepy, chybějící písmena, nesprávné rozdělení slov, ke kterým může dojít při zalamování textu.


Korektury provádíme v jazyce anglickém, českém, francouzském, německém, ruském a slovenském.

Podívejte se na náš ceník. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.